Dataskyddsbeskrivning

Klockmagasinet förhåller sig allvarligt till sina kundernas integritet, och förpliktar sig att skydda deras integritet enligt de krav som Finlands lag och EU:s GDPR-förordningarna ställer. Vi bjuder våra kunder möjlighet att påverka hanteringen av deras personuppgifter. Denna beskrivnings syfte är att berätta våra kunder om hanteringen av deras uppgifter.

För att kunna använda tjänsterna på webbsidan www.klockmagasinet.com ska kunderna acceptera villkoren i dataskyddsbeskrivningen. Informationen som vi samlar kan delas i tre grupper: de som användaren giver, de som leds via analytik, och de som observeras från användning av webbtjänster.

Data som samlas från kunderna används till att leverera produkter och tjänster till kunderna, till att erbjuda en god kundupplevelse, till att upphålla kundrelationer, till att möjliggöra de kontakter som betjäningen kräver, och för att utföra en lättanvänd och säker service. Data kan också användas till e-postmarknadsföring och distansmarknadsföring om kunden har accepterat detta.

Registeradministratör

Keskisen Kello Oy (Företagsnummer: 502077-6786 / SE502077678601)
Onnentie 7

63610 Tuuri

Ni kan fråga mer angående vår hantering av personuppgifter från vår kundservice info@klockmagasinet.se

Vilken data kan samlas och vad används datan till

Data som användaren uppger:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningssätt av order
 • Leveranssätt av order
 • Betalningsinformation
 • Personnummer för identifikation av kunden då betalningen sker via Klarna Faktura eller Konto

Data som leds via analytik och som observeras av användning av webbtjänster:

 • IP-adress
 • Användning av nätbutiken och webbläsarinformation
 • Identifieringsinformation av terminalen
 • Beställningshistorik
 • Leveransinformation, såsom leveransadress och leveranssätt
 • Produktrecensioner

Datan används:

 • Till att leverera produkter och tjänster till kunder och att arkivera dessa informationer
 • Till att erbjuda lättanvända och säkra tjänster
 • Till att möjliggöra de kontakter som tjänsterna förutsätter
 • Till att administrera kundrelationer
 • Till att förbättra upplevelsen av nätbutiken
 • Till att producera mer personell och inriktad innehåll och marknadsföring
 • Till att förhindra missbruk
 • Till analytik och statistiska ändamål

Identifierings-, kontakt- och betalningsuppgifter är nödvändiga för att handla i www.klockmagasinet.com nätbutiken.

Skyddning, hantering och förvaring av datan

Alla sparade personuppgifter är skyddade mot otillbörlig åtkomst och allt olagligt hantering. Vår säkerhetskopieringspolicy skyddar också mot förlorande av uppgifter.

Vi förvarar datan på de datasäkra servern hos ett företag med namnet DigitalOcean LLC i Frankfurt, Tyskland. Datasäkerheten av datorsalen och nätbutikens system är på hög nivå.

Användningen av registret är bevakad och endast behöriga personer har rättighet att använda den med avsikt att fylla deras arbetsuppgifter. Användarna identifieras med hjälp av användarnamn och lösenord. Personuppgifter förvaras endast den tid som är nödvändig, så att vi kan uppfylla de i denna beskrivning beskriva användningssyfte som EU:s dataskyddsförordning kräver. Någon data kan förvaras längre, när det är nödvändigt för att uppfylla de krav och obligationer som lagen ställer, till exempel angående bokföringen.

Vi använder endast pålitliga kontraktspartner, och vissa uppgifter kan porteras till dessa tredje parter. I kontraktet mellan oss och våra partner har vi gett akt till alla de krav som EU:s lagstiftning ställer, inkluderande den nya dataskyddsförordningens krav. Vi har berättat mer om tredje parter nedan i denna sida.

Företaget som ansvarar av hanteringen av datat:

Keskisen Kello Oy (Företagsnummer: 502077-6786)

Onnentie 7

63610 Tuuri

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt:

 • Att åtkomma de personuppgifter som berör dig, och att få kopia av de personuppgifter som berör dig
 • Att begära rättelse eller borttagning av era uppgifter från vårt system
 • Med vissa villkor begära begränsning av hanteringen eller motstå hanteringen av personuppgifter

Ni kan göra begäran angående era rättigheter till vår kundtjänst i adressen info@klockmagasinet.se. Begäran skall vara tydlig och tillräckligt personaliserad, så att vår kundservice kan identifiera er och fastställa er identitet. Om vi inte kan av alla del uppfylla er begäran, informerar vi er om det genast. Sådan situation kan vara till exempel, då vi har lagstiftad skyldighet eller rätta att förvara informationen till exempel på grund av bokföringsskyldighet.

Ni kan lätt se era uppgifter som är sparade i vårt syfte på er kundkonto. Det går att logga in i kundkontot på följande sätt:

 1. Klicka på ”Logga in/registrera” -länken i vår nätbutiks högra övre hörn på din webbläsare, eller klicka på gubb-ikonen på er mobilwebbläsare.
 2. Registrera med er e-postadress och lösenord. Om ni inte har lösenord, får ni en ny från länken ”Har du glömt ditt lösenord?”. Vår nätbutik skapar automatiskt kundkonto till alla våra kunder.
 3. Ni ser de uppgifter vi har sparat från skilda sektionerna i er kundkonto.

När ni har loggat in till er kundkonto, kan ni lätt ändra till exempel era person- och adressuppgifter. Ni kan också abonnera eller beställa vår nyhetsbrev.

Utlämning av personuppgifter till tredje parter

Utlämning av vissa uppgifter till tredje parter är nödvändigt för att uppfylla betalnings- och leveransprocessen. Till exempel för att försäkra leveransen måste uppgifter utlämnas till DHL, och om ni vill betala med Klarna Faktura eller Konto måste personuppgifter utlämnas till Klarna för att göra kreditbeslut.

Kunduppgifter kan användas också till analyserings-, marknadsförings- och personaliseringssyfte tillsammans med tredje parter. Data som används till dessa ändamål är alltid så anonymiserat och pseudonymiserat som möjligt. Anonymiserad data kan inte vi eller vår samarbetspartner förknippa med er, och pseudonymiserat data kan endast vi förknippa med er.

Data angående köpbeteende och webbläsardata kan utlämnas till våra partner, så att vi kan inrikta till er produkter och erbjudande som intresserar er.

Cookies

På Klockmagasinets webbsida i adressen www.klockmagasinet.com, såsom på alla andra moderna webbsidor, används sk. cookies. Cookies är små textfiler emellan terminalens webbläsare och servern, som vår nätbutik sparar i kundens webbläsarens lokala minne (local storage). Dessa textfiler har en viss giltighetstid, och när den har tagit slut så raderas filen automatiskt av webbläsaren. Cookies används till nätbutikens funktioner såsom varukorgens förverkligande, personalisering, inriktning av marknadsföring och analytik.

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna använda vår webbsida. Sådana funktionella cookies behövs till exempel till varukorgens funktioner, identifiering av kunden och underhållning av inloggning till kundkontot. Det är bra att minnas, att cookies förbättrar funktionen av webbsidorna och gör köpupplevelsen behagligare. Webbläsarens cookies är lätta att radera efter utförande av köpet.

Vi använder huvudsakligen anonymiserat och pseudonymiserat data till analytik och inriktning av marknadsföring. Som analytikverktyg i vår nätbutik använder vi Google Analytics, som är marknadsledare i webb-analytik. Med hjälp av Google Analytics kan vi utnyttja till exempel hemsidans användardatan och försäljningsdatan i vår analytik. All data som vi utlämnar till Google är anonymiserat och pseudonymiserat.

Även andra verktyg som vi använder för att inrikta marknadsföringen och till analytik av vår nätbutik underlättar vårt jobb att erbjuda våra kunder bättre service och produkter. Med hjälp av dessa verktyg kan vi bl.a. lära oss om våra kunders beteendemodell för att förbättra vår nätbutiks egenskaper och användarupplevelse, och få information av hurdana produkt de letar efter. Ni kan lätt neka cookies som våra marknadsförings- och analytikpartner använder med att surfa i vår nätbutik i privat läge (t.ex. Google Chromes incognito-läge eller privat fönster i Firefox).

Ändring av dataskyddsbeskrivning

Vi hävdar rätten att ändra vår dataskyddsbeskrivning. Ändringen kan ske till exempel då lagstiftningen ändras eller våra service utvecklas. Om dataskyddsbeslkrivningen ändras märkbart, meddelar vi om det våra kunder via e-post.

Denna dataskyddsbeskrivning ersätter tidigare /registerbeskrivningen.