Vad betyder carat?

Att förstå enheten carat som används för diamanter är ett viktigt steg i valet av smycken som innehåller ädelstenar. Carat anger diamantens vikt, och är det som främst avgör diamantens värde. En carat motsvarar 200 milligram.

Detta innebär att ett smycke som innehåller diamanter med en vikt på 0,5 carat har 100 milligram, eller 0,1 gram, ädelstenar. Detta bestämmer inte direkt eller anger något om placeringen eller antalet diamanter, eftersom caratvärdet endast refererar till den totala vikten av diamanterna i smycket, oavsett om det är en stor diamant eller många små.


Större carat = mer imponerande diamant?

Inte nödvändigtvis. Enheten refererar främst till ädelstenens vikt, inte direkt till hur stor den ser ut. Ett större värde refererar alltså till en tyngre diamant, men i slutändan kommer stenens slipning att påverka hur stor diamanten ser ut. Till exempel kan en plattare diamant verka betydligt större än sin vikt jämfört med en diamant som är djupare men mindre i yta.


Caratens påverkan på diamantpriset?

När man jämför diamanter är det viktigt att notera att en diamant med högre karatvikt inte automatiskt är mer värdefull. Andra egenskaper, såsom deras klarhet och färg, påverkar diamanters värde avsevärt. Värdet på två diamanter med identisk vikt kan variera mycket beroende på hur felfria de är eller om en av dem har en sällsynt färg.

Därför är det inte klokt att blint fokusera på caratens värde när man väljer diamantsmycken. Diamanternas slipning, infattning och färg spelar en betydande roll, liksom fördelningen av det totala värdet i smycket. Två ringar med identiska mängder carat kan se betydligt olika ut, en med en enda stor diamant och den andra med många små diamanter tätt satta tillsammans. Värdet i sig berättar inte hela sanningen om smyckets utseende.

När man köper smycken är det bättre att lägga mer uppmärksamhet på infattningen och slipningsstilen av ädelstenarna än på den rena caratvikten. Olika slipningsstilar och infattningar kan skapa kompositioner som verkar betydligt större än stenarnas totala vikt. Till exempel verkar smycken där ädelstenar är infattade i en halo-stil typiskt större än sin rena caratvikt och ger ett mer värdefullt intryck.


FAQ

Vad är priset på en 1-carats diamant?

Priset på en diamant beror naturligtvis mycket på dess renhet och färgnyans. Därför kan vikten av två identiskt stora diamanter skilja sig avsevärt från varandra. Framväxten av labbodlade diamanter på dagens marknad komplicerar ytterligare svaret på denna fråga. För det billigaste kan en labbodlad diamant erhållas för några tiotusen, men priserna för rena, felfria naturliga diamanter kan öka avsevärt, till och med till hundratusentals kronor.


Hur mycket kostar en halv carat vs. två carats diamant?

Det är entydigt omöjligt att säga hur mycket en diamant av en visss torlek kostar, eftersom många olika faktorer påverkar det.

Priset på diamanter ökar inte heller linjärt med ädelstenens caratvärde, eftersom ju större diamanten är, desto sällsyntare är den. Av denna anledning är till exempel två 0,5 ct diamanter avsevärt billigare än en 1 ct diamant.

Rolig fakta om karater!

En intressant detalj om caratens historia är dess ursprung, som refererar till johannesbrödträdets frö som traditionellt använts som motvikt i vågar.